Ärende

5.5 Ansökan om verksamhetsbidrag 2016-2017: Social ekonomi Uppsala