Ärende

5.2 Inrättande av lokalt arbetsmarknadsråd