Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 3 juni 2019