Ärende

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) andra kvartalet