Yttrande

Motion av Rigmor Stenmark (C) om subventionerad lunch för seniorer