Ärende

8. Delårsuppföljning per april 2019 (Tertial 1)