Ärende

12. Ersättning för vård av utskrivningsklar patient under år 2018