Yttrande

Svar på KPMG rapport granskning social arbetsmiljö (KRN-2018-28)