Ärende

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut andra kvartalet