Ärende

9. Revidering av nämndens kriterier för subventioner till trygghetsbostäder