Ärende

8. Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut