Ärende

23. Bidrag till föreningar 2018 - Uppsala läns dövas pensionärsföreningar