Ärende

13. Bidrag till föreningar 2018 - Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd