Ärende

12. Bidrag till föreningar 2018 - Uppsala Kristna Råd - Diakonicentrum