Ärende

6. Diakonistift. Samariterhemmet - Ansökan om idéburet offentligt partnerskap