Motion

11. Motion angående nya seniorträffpunkter i Uppsala kommun