Ärende

6. Beslut avseende ersättning för LOV inom vård- och omsorgsboende 2018