Ärende

7. Utredning av budget- och ansvarsstruktur för fastigheter