Yttrande

Yttrande kopplat till kommunrevisionens granskning av arbetsgivarfrågor