Ärende

11. Ändring av äldrenämndens arbetsutskott och nämnd sammanträde i augusti 2018