Yttrande

9. Förslag till ny nämndorganisation i Uppsala kommun