Ärende

7. Revidering av nämndens riktlinjer för föreningsbidrag