Ärende

7. Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2016