Ärende

9. Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001, 453) 8 kap. 5 §