Ärende

8. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni och juli 2016