Ärende

14. Uppföljning av tillgång till gemensamhetslokal vid Nyby trygghetsboende