Ärende

11 A. Redogörelse till UPS rörande kommunens kostnad för Omtankens nedläggning