Ärende

10. Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut