Ärende

3.08 Åtagande avseende drift 2016 och 2017 av restaurangverksamhet för seniorer