Ärende

7. Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut