Ärende

9. Utredning av träffpunktsverksamhet, och uppdrag till Vård & omsorg