Yttrande

14. Revisionsrapporten Granskning av Omtankens korttidsboende