Ärende

10. Bidrag till Diakonistiftelsen Samariterhemmets verksamhet Kungsängsgården