Ärende

6. Ekonomiskt bokslut och prognos per november 2016