Ärende

11. Äldrenämndens bidrag till föreningar 2017, Anhörigföreningen i Uppsala län