Ärende

Ärende om yttrande till inspektionen för vård och omsorg angående begäran om uppgifter avseende verksamhetssystemet Siebel