Ärende

3.04 Uppdrag att kartlägga behovet av särskilda boende för äldre