Ärende

Ärende om svar på kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av avtal