Ärende

3.05 Beslut avseende uppdrag gällande drift av vård- och omsorgsboenden