Ärende

3.02 Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut