Protokoll

Protokoll upphandlingsutskott, 18 juni 2015