Ärende

3.06 Överföring av specialiserad palliativ vård till landstinget i Uppsala län