Ärende

3.04 Förslag till ändringar i reglemente för kommunstyrelsen och nämnder