Yttrande

Yttrande över motion om att underlätta utvecklingen av innovationer inom äldreomsorg