Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna