Protokoll

Protokoll, arbetsutskott 11 november 2014, del 1