Ärende

Ärende om äldrenämndens uppdrag till kontoret att beskriva systemet för trygghetsbostäder