Remiss

Remiss om kommunernas skyldighet att lämna uppgifter för statistik