Yttrande

Yttrande över remiss för begreppet brukare