Yttrande

Yttrande om att säkerställa äldres tillgång till fortbildning